Wilhelm Tell

Het ontstaan van Wilhelm Tell.

Jeugdschietvereniging Wilhelm Tell is 1 juni 1967 opgericht. In 1995 is dit veranderd in Jeugdschietafdeling Wilhelm Tell, een onderafdeling van R.K. Schutterij Sint Hubertus.

Oprichters en mensen van het eerste uur zijn: Piet van den Bergh, oprichter en 23 jaar voorzitter, Wim Peters (de kat ) mede-oprichter en ruim 25 jaar penningmeester en secretaris, Marinus Pouwels ( de witte) , Toon Binnenhei, Jos Bekers ( van Leen Stek), Wiel Pouwels, Marinus de Haan,Henk Jacobs ( van Jan Fok), Jan Albers ( van Marie Thuus ) en Geert ( broer) Thijssen.

Allemaal bestuursleden met een lange staat van dienst; mensen die vaak op primitieve doch zeer creatieve wijze de vereniging op de been hielden. Dit ging meestal gepaard met weinig of geen financiële middelen.

Vroeger werd er geschoten in de oude en later in de nieuwe Slenk. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van de schietbanen in het eigen schuttersgebouw.

Het doel van Wilhelm Tell is de jeugd de schietkunst, een echte concentratiesport, bij te brengen zodat ze later naar de baanschutters of damesafdeling Diana door kunnen stromen. Veel Horster jeugd is lid of lid geweest van jeugdafdeling Wilhelm Tell, maar ook uit andere Groesbeekse kerkdorpen of zelfs uit Mook of Nijmegen komen de leden naar De Horst.

De jeugd van Wilhelm Tell schiet op zondagmorgen van 09.30 uur tot 11.30 uur. Tot ziens op de schietbaan achter café zaal Oomen aan de Reestraat waar de jeugd altijd van harte welkom is om eens een kaartje vrijblijvend te komen schieten.

Contactadres:
Anne Giesbers
Hermelijnstraat 36
Tel. 024-3977921.