Marketentsters

De Marketentsters door de eeuwen heen

De marketentsters zijn ontstaan in de late middeleeuwen, het waren dames die met de legers mee trokken om de soldaten te voorzien van eten en drinken, en te verzorgen indien dit nodig was. Het waren vaak vrouwen die hun man vergezelden die in het leger zat. Er waren echter ook ongehuwde dames deze dreven vaak een levendige handel in eetwaren en dranken, dat waren de zoetelaars. De eerste marketentsters bij schutterijen deden hun intrede in 1972-1973 en wel in het Limburgse schutters wezen, en sindsdien kent het aantal marketentsters een gestage groei in 1997 waren er 300 marketentsters bekend in Limburg. Ook de zoetelaars deden hun intrede echter deze zijn in de minderheid, ze doen wel mee aan de marketentsters activiteiten.

Het uniform van de marketentsters:
Dit wordt aangepast aan de kleuren en uniformen van de schutterij. Ze heeft altijd een hoed op en een schortje voor, ze draagt een tonnetje waar drank inzit vieux of jonge jenever ze draagt een geldbuidel onder haar schort om de opbrengst van verkochte drank in te doen. Ze heeft een mandje waarin een glaasje zit, een bruikbaar mes, servetje, handdoekje, stokbrood, kaas en worst. Bij de beoordeling van de marketentster wordt gelet op: Haar houding deze dient correct, charmant, waardig en netjes te zijn.
Ook de hygiëne is een belangrijk punt ; De kraan van het vaatje, het glaasje, het mes de afdekdoek servet en de handdoek moeten schoon zijn. Ze kunnen ook vragen om ’n stukje kaas of worst te snijden, en een glaasje te schenken. Dit dient allemaal schoon en netjes te gebeuren. Het allerbelangrijkste is de uitstraling en de waardigheid die je hebt als marketentster.

De marketentsters groep van St. Hubertus is de allerjongste onderafdeling binnen de schutterij. Twee bestuursleden Wim Sanders en wijlen Jozef Peters richten deze onderafdeling samen met hun echtgenoten op. Er werd nog een dame bij gezocht om de groep compleet te maken en zo werd de marketentsters groep St. Hubertus geboren. Zij zijn op ons schutters jaarfeest 7 november 1998 geïnstalleerd binnen onze eigen schutterij. Zo konden zij een start maken om een eigen plekje binnen de vereniging te krijgen. Inmiddels lukt dit aardig en zijn we al uitgebreid met nog twee dames zodat we nu een groep van vier dames hebben.

Om als goede en waardige marketentster te kunnen functioneren moet je jezelf natuurlijk veel laten informeren en initiatief nemen om hier aan te kunnen werken. Er zijn dan ook al verschillende bezoeken afgelegd naar het Limburgse waar elke vereniging wel marketentsters heeft, er zijn contacten gelegd en we krijgen veel medewerking van hun kant. Wat wij zeer waarderen. Zo groeien zij als marketentsters groep van St. Hubertus en hopen dat door onze optredens er vele dames binnen andere schutterijen van Gelderland ook enthousiast zullen worden. Wij hebben de primeur de eerste Gelderse marketentsters te zijn en hopen gauw concurrentie te krijgen, zodat er in de toekomst gewerkt kan worden aan marketentsters wedstrijden binnen Gelderland, dit is een streven van ons en hier werken we hard aan.

Buiten onze vaste uittreden met de schutterij vergaderen wij regelmatig over alles wat ons bezig houd, en zoeken wij nog een vaste activiteit om onze kas te spekken .
Heeft u een leuk idee laat het ons weten!!
Ook kan men op feesten partijen recepties e.d. een beroep op ons doen om in een borrel en hapje de gasten te voorzien tegen een nette prijs natuurlijk.
Dus schroom niet van dit hintje en geef u feest een ander tintje.