Bestuur

De organisatie van de schutterij heeft een belangrijke invloed gehad op het voortbestaan van de vereniging. Door de loop van de jaren zijn er vaak wisselingen geweest, niet alleen in het bestuur, maar ook in de diverse opgerichte commissies.

Vanaf het ontstaan van de schutterij van De Horst, koos men voor een opzet van een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast was het vanzelfsprekend dat iedereen een handje meehielp met het organiseren van de diverse evenementen.

Tot in 1986 is dat ook zo gebleven. De toenmalige voorzitter Jan Eikholt ((Gzn) zoon van Gerrit Eikholt) was samen met zijn toenmalige bestuur echter van mening dat de schutterij een andere opzet moest krijgen. Dit omdat de diverse groepen in de schutterij allemaal hun eigen belangen voorop stelde. Op dat moment telde de schutterij al diverse aparte disciplines, en vele groepen gingen al hun eigen weg in de verenging. Om een verdere uiteen groeien te voorkomen werd er gekozen voor een constructie waarin iedere onderafdeling een eigen bestuur zou gaan krijgen. Een eigen voorzitter, secretaris, en penningmeester, aangevuld met naar behoefte enkele bestuursleden.

In de loop van de jaren groeide de vereniging uit tot 9 onderafdelingen. Op 8 maart 1998, kwam de laatste onderafdeling, de marketentsters, bij de schutterij. De vereniging sprak zich ook toen uit, voor de oprichting van deze aparte onderafdeling.

In feite bestaat de schutterij dus uit 9 kleine groepen, die samen een vereniging vormen. Het voordeel van deze opzet is dat elke onderafdeling zijn eigen belangen, optredens, uitwisselingen en trainingen kan verzorgen. Samen zijn zij allemaal vertegenwoordigd in een groot algemeen bestuur.

1ste Voorzitter  Jeroen Meijers
2de Voorzitter  Jeu de Ruyter
Secretaris  Ria Rutten – de Bruin
1ste penningmeester  Jeroen Meilink
2de penningmeester  Diny Theunissen – Roelofs