Geschiedenis

Een schutterij had in de vroegere jaren in een stad of dorp de taak om de bevolking te beschutten, of te beschermen. Ook hadden de leden de taak om elkaar onderlinge hulp en bijstand te verlenen, en hanteerde zij samen de wapens ter vermaak en oefening. Dit moet ook een van de belangrijkste drijfveren geweest zijn om de schutterij St. Hubertus in 1928, gezamenlijk met de zelfstandige parochie De Horst, te doen ontstaan.

De oprichters wilden een vereniging die er in Groesbeek nog niet was. Dus werd er gekozen voor een geweerschutterij. Het ontstaan vond plaats in de werkplaats van de dorpssmid aan de Reestraat. Daar kwamen immers vele dorpsgenoten bijeen, om hun reparaties aan hun landbouwwerktuigen te laten verrichten, of om de hoeven van hun paarden te laten beslaan. In 1953 werd een tamboerkorps toegevoegd aan de schutterij.

Vanaf de oprichting drijft de schutterij op het handhaven van eeuwenoude tradities. Zo is er het uitdelen van het St. Hubertusbrood tijdens de jaarlijkse feestdag van de vereniging. Dit brood wat wordt uitgedeeld tijdens de heilige eucharistieviering met schutterseer, behoed de mensen tegen hondsdolheid en velerlei kwalen. Een eveneens eeuwenoud gebruik is het aanbieden van een vendelhulde aan de Geestelijke en Wereldlijke overheden op kermismaandag, op het kerkplein van het kerkdorp.

Ook noemen we natuurlijk de verschillende uniformen die allen zijn gebaseerd op de uitoefening van de taken van de schuttersleden. Vanaf het begin van de schutterij zijn de belangrijkste taken binnen de vereniging aanwezig geweest. Zo was er de Büldermeister, voor het lossen van de saluutschoten met de z.g. kattekoppen”. En de Bieleman, die met zijn bijl de weg voor het Koningspaar moest vrijmaken.

In 1930 kreeg de vereniging haar eerste vaandel aangeboden. In 1936 werd een vendelierkorps toegevoegd aan de schutterij, naar een voorbeeld van een zustervereniging “St. Johannes Bruderschaft” uit het naburige Duitse plaatsje Wyler.

Tijdens de tweede wereldoorlog lag het verenigingsleven stil. Bijna alle attributen zijn tijdens de heftige strijd in het kerkdorpje verloren gegaan. Nog maar enkele attributen en geschriften getuigen van de vooroorlogse activiteiten. Direct na de tweede wereldoorlog werd de schutterij nieuw leven ingeblazen. In 1946 was er voor de eerste keer weer de mogelijkheid om Koning te schieten.

In 1953 werd een tamboerkorps toegevoegd aan de schutterij.

Vanaf de oprichting drijft de schutterij op het handhaven van eeuwenoude tradities. Zo is er het uitdelen van het St. Hubertusbrood tijdens de jaarlijkse feestdag van de vereniging. Dit brood wat wordt uitgedeeld tijdens de heilige eucharistieviering met schutterseer, behoed de mensen tegen hondsdolheid en velerlei kwalen. Een eveneens eeuwenoud gebruik is het aanbieden van een vendelhulde aan de Geestelijke en Wereldlijke overheden op kermismaandag, op het kerkplein van het kerkdorp.