Vendelierkorps

De Horst, een klein dorp, tussen de weilanden en akkers. Een dorp met vele verenigingen, die allemaal hun eigen ontstaan kennen. Zo heeft ook het vendelierkorps in het jaar 1936 hun oprichting gehad. Een bijna logisch voortkomen uit het ontstaan van de schutterij in 1928.

In 1935 of 1936 werd het idee geboren om voor de eigen schutterij een paar vendeliers op te leiden. Deze eerste vendeliers waren Marinus Roelofs en Bart Peters. De opleiding kregen ze in een half jaar tijd in Wyler Dld.. Inmiddels had de schutterij ook 2 vendels aangeschaft de kleuren waren rood en groen. Op kermismaandag 1936 zouden de vendels door de toenmalige pastor vd Leeden worden ingewijd. Echter een week voor de kermis sloeg het noodlot toe voor Marinus Roelofs. Tijdens het ophalen van de melkbussen sloeg het paard van Marinus tegen de hand. De blessure zorgde ervoor dat met spoed een vervanger moest worden gezocht. Deze vervanger werd Jan Kosman. Hij werd samen met Bart Peters de eerste vendeliers die voor god, koningin en vaderland het vendel zwaaide. In die tijd werd er met de gezichten naar elkaar toe het oud Rijnlands vendelzwaaien uitgevoerd.

Na de oorlog waren alle spullen verdwenen waar deze zijn gebleven is tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel.
Toch kwamen er nieuwe vendels ditmaal waren ze gemaakt van gecamoufleerde parachutestof. Net voor de kermis van 1946 werd het oude Rijnlandse vendellen weer geleerd. In die tijd was het ook gebruikelijk dat er iedere avond tijdens de kermis in de tent gevendeld werd. Begin jaren 50 werd de vendelhulde voor het koningspaar voor de kerk gegeven onder muzikale begeleiding van Piet Bekkers met zijn accordeon.

In 1969 werden Toon Klaassen en Jan Eikholt benaderd om het vendelierkorps te trainen. In 1974 werd voor de eerste maal de titel van Gelders kampioen binnengehaald ook in de navolgende jaren werden en worden er nog steeds verschillende prijzen binnengehaald. Zo werd in 1998 voor het eerst een Gelders kampioenschap indoor vendelen gehouden, dat we vervolgens Gelders kampioen zouden worden met het traditionele vendelen, show vendellen en Wim Sanders met het acrobatisch vendelen had niemand voor mogelijk gehouden. De laatste jaren geven de vendeliers ook verschillende malen per jaar op verzoek demonstratie’s zo zijn we bijvoorbeeld al in Friesland en Noord Holland geweest maar ook in Luxemburg en Duitsland. Het Vendelzwaaien is een waardevolle traditie, die bevorderd en bewaard moet worden. De band met de kerk en met de overheid, gesymboliseerd door het eerbewijs van het vendelzwaaien, de onderlinge saamhorigheid in het vendel, zijn allemaal zaken die het vendelzwaaien ook in deze tijd nog zin geven.

Het vendelzwaaien is eigenlijk een eeuwenoud bestaan. Als we de vendeliers in hun slagen volgen dan zien we een eeuwenoude strijd tussen het goede en het kwade. Hieronder leest u een opsomming van de huidige betekenissen van het vendelzwaaien.

Vendelgebed:
Al zeer vroeg maakte men gebruik van het vendel voor diverse doeleinden. Het verjagen van de boze geesten geschiede veelal door gebruik te maken van het vendel. Het vendelzwaaien wordt in het katholieke zuiden uitgelegd als een gebed, een strijd tussen het goede en het kwade. Hierbij stelt de vendelier het goede voor die zich door middel van het vendel wil beschermen tegen het kwade. Elke slag die de vendelier hierbij maakt heeft zijn eigen betekenis. Als het vendel wordt gedraaid dan zien we het navolgende;

Vendeliers, geef acht, heft het vendel, presenteer het vendel, draai het vendel, voor God, Koningin en vaderland.

Als eerste zien we de slag over het hoofd. Deze slag is een groet van de vendelier, aan de Allerhoogste. Alvorens de strijd te beginnen, vraagt hij om moed om de strijd eerlijk, en goed te mogen volvoeren. Tevens smeekt hij om sterkte voor zichzelf. Tussen de slagen door zien we steeds weer dat het vendel over het hoofd wordt afgedraaid. Dit betekend dat de vendelier telkens weer als overwinnaar uit de strijd komt.

De vendelier draait het vendel om de hals, om deze weer met de zelfde hand op te vangen. Het is alsof het kwade hem in de hals wil aanvallen. De strijd dient moedig gevoerd te worden, de vendelier moet zich duchtig weren, ook al zou hem dat het hoofd kosten.

De vendelier gooit het vendel boven het hoofd op. Hij weert hiermee de aanval van boven af. De vendelier wil doen wat in zijn vermogen ligt, en wil hiermee de patroon van de schutterij verheerlijken. Want St.Hubertus is hoog verheven. En het opgooien van het vendel is een uiting van vreugde.

De vendelier rolt het vendel tussen de benen en gooit het vendel tussen de benen van achteren naar voren.
Het is alsof hij van alle zijde wordt aangevallen.
De vijand tracht de vendelier op de knieen te krijgen. Ook als de vijand tracht hem het vendel af te nemen, wordt dit hem door deze afweermanoeuvres belet. Zijn vermoeidheid neemt toe, maar op het juiste moment weet de vendelier zijn vendel opnieuw op te vangen en zichzelf telkens weer omhoog te werken en komt hij wederom als overwinnaar uit de strijd.

De vendelier wordt door het kwade naar beneden gedrukt en moet voorovergebogen het vendel nu om zijn benen draaien. Al wordt
de strijd moeilijk, hij zal er alles aan doen om het vendel draaiende te houden. Belangrijker is echter nog dat hij het vendel rein houdt. Het vendel is immers ook een symbool van reinheid. De vijand drukt de vendelier diep te neer. Maar deze zal toch staande weten te blijven.

De vendelier wisselt het vendel achter de rug, alsof hij van achteren door het kwade wordt aangevallen. Nooit zal de vendelier wijken, wat er ook gebeurt. Steeds zal hij blijven strijden. Hoe heftig de strijd ook zal zijn.

Met de slag om het middel beschermt de vendelier zich tegen het kwaad wat zich rondom hem afspeelt. De vendelier is zeer vermoeid geraakt, maar met deze laatste slag weet hij het kwade voorgoed rondom zich te verdrijven.

Na al deze slagen weet de vendelier zich toch staande te houden en draait hij het vendel boven het hoofd waarmee hij een gebed naar de hemel zendt als dank aan God in de strijd tussen goed en kwaad en als teken dat hij de strijd heeft gewonnen.

Trainingen

Natuurlijk leer je vendelzwaaien niet zomaar even. Daarvoor zijn de trainingen hard nodig. Zeker als het korps meedoet aan de wedstrijden van de Gelderse Federatie. Momenteel draait het korps mee in de ener hoogste klasse, de superieure B klasse.

Wilt u ook eens komen kijken of heeft u interesse? Dan bent u van harte welkom op onze oefenochtenden op zondagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur in het dorpshuis De Slenk aan de Reestraat te Groesbeek.

Meer informatie is verkrijgbaar bij
Patrick Rutten
17 septemberstraat 12
6562 HC Groesbeek
024-3978054
06-29011263
phmrutten@tele2.nl